...
menu
Trans Media Art Centrum
Homepage > 

Obiekty w przestrzeni

3 (2)

09.11.2015 08:20

test

Aktualnie trwają pracę nad takimi projektami jak: Akapit1 Akapit1 Akapit1 Akapit1 Akapit1 Akapit1     Kompozycja muzyczno-teatralna KANTOR-OPERA oraz innych kompozycji muzyczno-transmedialnych MINY i GESTY, You Are a Bird, Punctatus, Light-Figures. W najbliższych planach fundacji znajduje się także uruchomienie cyklicznych prezentacji, spektakli muzyczno-teatralnych, transmedialnych, audiowizua...

więcej

tytul formularza