AKTUALNOŚCI – TRANS MEDIA ART CENTRUM   Aktualnie trwają pracę nad takimi projektami jak: Kompozycja muzyczno-teatralna KANTOR-OPERA oraz innych kompozycji muzyczno-transmedialnych MINY i GESTY, You Are a Bird, Pun...
menu
Trans Media Art Centrum
Homepage > 

Aktualności


AKTUALNOŚCI – TRANS MEDIA ART CENTRUM
  Aktualnie trwają pracę nad takimi projektami jak: Kompozycja muzyczno-teatralna KANTOR-OPERA oraz innych kompozycji muzyczno-transmedialnych MINY i GESTY, You Are a Bird, Punctatus, Light-Figures. W najbliższych planach fundacji znajduje się także uruchomienie cyklicznych prezentacji, spektakli muzyczno-teatralnych, transmedialnych, audiowizualnych, przestrzennych instalacji dźwiękowych itp. Współczesnych form komunikacji artystycznej. Publiczna prezentacja tych utworów będzie zapoczątkowaniem wieloletniego programu pt. „TMA-explorers/LINIE SYNTEZY”, który w dalszych latach chcielibyśmy przekształcić w cykliczny Międzynarodowy Festiwal Sztuki Trans-Medialnej.

 W dalszym ciągu zamierzamy również kontynuować cykl wydawniczy /rozpoczęty w 2009 roku wydawnictwami DVD „NH’49-‘09/miasto idealne – epicentre urban song/”, oraz w 2010 „ChopiNOWE IMPRESJE”/, dokumentujących realizację najciekawszych projektów artystycznych. W dłuższej perspektywie zakładamy utworzenie i wspieranie działalności nowoczesnego Centrum Sztuki Transmedialnej(TMAC), w pełni przystosowanego do produkcji i prezentacji najbardziej wyrafinowanych form współczesnej sztuki transmedialnej, oraz realizującego kompleks zadań artystyczno – naukowo – edukacyjnych.

  Dla realizacji zakładanych celów, niezbędne będą szeroko zakrojone prace organizacyjne oraz działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych i technicznych z różnych źródeł. Planujemy współpracę partnerską z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi i rządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnych celach działania.

tytul formularza