Fundacja Trans Media Centrum - organizacja pozarządowa mająca na celu działania na rzecz rozwoju i kreacji przestrzeni komunikacyjnych współczesnej sztuki trans-medialnej, audio-wizualnej, oraz umożliwienia realizacji nowatorskich projektów artystycznych.
menu
Trans Media Art Centrum
Start > 

Materiały informacyjne

Skontaktuj się z nami